Undvik mäklararvodet genom att sälja privat

Mäklarfirmorna, som gör sitt levebröd i form av provision på försäljningspriset, gnuggar händerna i kölvattnet av ständiga prisökningar på fastighetsmarknaden. Med lite kraft kan man själv tjäna in motsvarande summa genom en privatförsäljning.


Husaffär i USA

Ytterligare en lyckad husaffär har lagts till handlingarna på den amerikanska fastighetsmarknaden.

Mäklararvodet kan förvisso kvittas mot reavinstskatten i samband med en husförsäljning. Således frestas många av att anlita mäklare vid försäljning – inte minst för att försäljningen ska ske professionellt och korrekt. Tänk dock på att man kan få ut minst lika högt pris vid privata försäljningar som via mäklarnas budgivningar. En försäljning av en normalvilla kostar trots allt uppemot 100 000 kronor – pengar som försvinner rakt ner i fastighetsmäklarens verksamhet.

Tips inför en lyckad privatförsäljning

Beakta bland annat följande tips för en lyckad privataffär:

  • Fastigheten bör exponeras på nätet. De kända mäklarhusen ser till att deras fastighetsutbud syns på sidor såsom Hemnet, Booli och Blocket. Som privatperson kan man enkelt lägga in annonser på samtliga sidor för enbart någon hundring. Se även till att fastigheten exponeras i lokala, fysiska tidningar. Många potentiella köpare finns just i närområdena.
  • Se till att sköta budgivningen på ett snyggt sätt. Öppna om möjligt en blogg där köparna kan se varandras bud online; detta inger förtroende och lockar köparna att utveckla budgivningen.
  • Se till att kunna åberopa all nödvändig dokumentation vid visningen. Hit hör energideklaration, fastighetsinformation från Lantmäteriet, information om befintliga pantbrev och taxeringsvärde från Skatteverket. Tänk även på att det kan vara knepigt att underteckna en lagfart privat. Lagfarten måste vidimeras av två personer innan den skickas in för registrering till inskrivningsmyndigheten.
  • Förbered fastigheten noga inför visningen. Betona dess potential genom att städa undan alla onödiga inventarier. Se även till att det första intrycket blir positivt.
  • Överväg om du behöver göra mindre restaureringar av fastigheten i syfte att få ut ett högre försäljningspris. Tänk på att du kan yrka avdrag för alla renoveringar. Glöm inte heller att yrka avdrag för den lagfartskostnad som du betalade i samband med försäljningen, liksom kostnaderna för eventuella pantbrev.
  • Sälj om möjligt fastigheten innan nästkommande årsskifte – fastighetsskatten för nästa deklaration utgår nämligen ifrån den som ägde fastigheten per den första januari.
  • Betona fastighetens positiva aspekter i annonstexten och försök omvända negativa egenskaper till fördelar. Ett renoveringsbehov kan omvandlas till renoveringschans, medan en fastighet vid en bullrig väg erbjuder sällsynt goda pendlingsmöjligheter.

Utlys fastigheten till försäljning internationellt

Visning av modern villa

Spekulanter på den amerikanska drömmen går på husvisning.

Som svensk blir man gärna hemmablind och fokuserar således på att sälja sin fastighet lokalt. Inte ens de stora mäklarbyråerna bemödar sig att synas i utlandet – de facto är inte fastighetsbeskrivningarna författade på något annat språk än svenska. Tänk på att exponera fastigheten i utlandet. I synnerhet ifall den är belägen i gränsregioner såsom Skåne, norra Bohuslän, Värmland eller Tornedalen.

Exponera huset på Hemnet, Blocket och Booli – men även på utländska sidor.