Skillnader mellan andrahandsuthyrning och hyra hus

Som hyresgäst i en villafastighet har man rätt till skälig hyra, ett tydligt kontrakt och bostadsbidrag från Försäkringskassan. Som hyresvärd har man rätt att hyra ut villan i obegränsad tid.


Uthyrning av rum i Tyskland

På kontinenten är det vanligt att hyra ut hela eller delar av privatbostäder under en begränsad tid.

Hyreslagen omfattar uthyrning av villor och lägenheter med äganderätt – således kan en uthyrning liknas vid ett förstahandskontrakt. Dock bör man som hyresgäst känna till följande regleringar:

  • Hyresnivån för villan bör vara skälig, vilket innebär att de kvadratmeterhyror som gäller i allmännyttans fastighetsbestånd även bör fungera som riktmärken vid uthyrning av villor. Ett litet hyrespåslag får dock göras för tomten, eventuellt möblemang och vitvaror som inte kan anses höra till vedertagen standardutrustning (såsom tvättmaskin och diskmaskin).
  • Som hyresgäst kan du få bostadsbidrag för en sådan hyreskostnad som Försäkringskassan bedömer som skälig. Man kan således inte ansöka om bostadsbidrag för bostäder med ockerhyror.
  • I de fall hyresvärden valt att ta ut en oskälig hyra, kan hyresgästen inte vända sig till hyresnämnden för att kräva tillbaka mellanskillnaden mellan den faktiska hyran och motsvarande skäliga rikthyra.
  • Som hyresgäst i villafastigheter får du inte besittningsskydd efter två års oavbruten hyrestid. Äganderätten av fastigheten är nämligen starkare än en s.k. bostadsrätt.
  • Ägaren av en villafastighet kan anlita Kronofogden för att få hjälp med avhysning av hyresgäst som inte betalat hyran.
  • Som hyresvärd kan du ställa krav på dina hyresgäster och själv avgöra vem du hyr ut till. Du behöver således inte få hyresgästen godkänd. Inte heller behöver du ansöka om rätt att få hyra ut fastigheten, vilket är fallet för bostadsrättsinnehavare. Som ägare har du en ovillkorlig rätt att när som helst ta in en inneboende eller hyra ut hela fastigheten i obegränsad tid.

Skriv ett tydligt hyreskontrakt

I samband med uthyrning av en villafastighet bör man bygga in fler parametrar i hyreskontraktet än vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Ange t.ex. tydligt vem av parterna som ansvarar för löpande underhåll, vad som ska ingå i hyran (i de fall hyresbeloppet avser kallhyra, ansvarar t.ex. hyresgästen för uppvärmningskostnader, sophämtning, el och bredband) och hur lång uppsägningstid som ska gälla. Avtala även vem som ska stå för hemförsäkringen, så att det inte uppstår tvistemål kring självrisken ifall fastigheten skulle behöva renoveras till följd av t.ex. vattenskada.

Hyra hus i utlandet

Husidyll för uthyrning

I Sverige kan hus hyras ut till marknadsmässiga hyror tack vare det faktum att de upplåts med äganderätt.

Det exempel som presenteras ovan avser en längre tids uthyrning av en typfastighet i Sverige. Hyresgästen skulle – i ovanstående simulering – sannolikt bli folkbokförd på adressen. I de fall uthyrningen avser ett objekt i utlandet, avtalas hyresperioden emellertid utifrån en fastställd veckohyra. Hyresgästen, som vanligtvis är turist, ingår varken nytt elavtal eller åtar sig att betala löpande utgifter. Praxis är således att dessa bakas in i hyreskostnaden. Även i samband med uthyrning av fastigheter i utlandet bör kontraktet mellan parterna vara preciserat såtillvida att det inte råder några oklarheter.

Att hyra ut en fastighet med äganderätt kräver inget tillstånd.