Köp billigt hus på exekutiv auktion – eller bygg själv

Den som vill lägga vantarna på ett billigt hus bör antingen köpa fastigheten exekutivt eller via privatperson. Ett sådant husköp är emellertid förbundet med en rad risker.


Trähus i glesbygden

De billigaste husen återfinns i glesbygden och i utkanterna av våra bruksorter.

I tider då fastighetspriserna i populära regioner ständigt trissas upp på intensiva budgivningar, finns det fortfarande en rad sätt att komma över riktigt billiga hus. Ett hus som säljs under taxeringsvärdet klassas i regel som billigt, även om taxeringsvärdet i sig inte avslöjar husets skick eller utrustningsnivå. Vad som är billigt i ett område bestäms också av försäljningspriset på grannfastigheterna, som kan fungera som riktmärke för prisbedömningar. Men tänk dock på att det i slutändan är skicket på den enskilda fastigheten som bestämmer prisbilden.

Köpa tomt och bygga hus själv

I många områden – särskilt exklusiva storstadsregioner – kan det fortfarande löna sig att köpa en villatomt och låta ett företag placera ett nyckelfärdigt hus på tomten. Detta är emellertid inte att rekommendera i glesbygden, då läget skulle medföra att huset inte skulle kunna säljas ens till tre fjärdedelar av nybyggnadspriset. I storstäderna är emellertid inte detta något problem – huspriserna är i gengäld oftast högre än summan av priset på tomtmark, anslutningar och husmodul. Att köpa upp tomter i populära områden, som sedan var och en kompletteras med en nybyggd modulvilla, är således klokt även ur investeringssynpunkt. Ju mer eftertraktat tomtläget är, desto lättare kan man senare räkna med att villan blir föremål för budgivning vid en kommande försäljning.

Billiga hus på exekutiva auktioner

Kronofogdemyndigheten anordnar regelbundet exekutiva auktioner av utmätta fastigheter. Dessa säljs ibland långt under marknadsvärdet, men sannolikheten att göra klipp har minskat i takt med att allmänheten blivit medveten om möjligheten. Kronofogden inleder försäljningen med att göra en värdering och anordnar därefter en visning innan själva auktionstillfället. Fastigheten säljs i befintligt skick och det är upp till köparen att ansöka om vräkning, ifall den tidigare ägaren inte flyttar ut på tillträdesdagen. Tänk även på att man som köpare måste avlägga 25 procent av köpeskillingen kontant direkt efter auktionen. Betalning kan ske både med kort och kontant. Kronofogdemyndigheten meddelar Lantmäteriet att ägarbyte skett, samt skickar befintliga pantbrev till den nya ägaren.

Köpa fastighet av privatperson

Gård på landet

Norr om Dalälven kan hela gårdar slumpas bort för samma slutpris som någon kvadratmeter bostadsyta i Stockholms innerstad.

Möjligheten att köpa hus via privatperson finns fortfarande. Fördelen med privata köp är att fastigheten sannolikt inte blir föremål för de ettriga budgivningar som mäklarna ofta driver fram. Däremot får parterna vid en privatförsäljning själva ta ansvar för att lagfarter registreras, pantbrev upprättas och betalning avverkas korrekt. Som köpare bör man även påtala att ägaren upprättar en energideklaration och ett avtal om dolda fel i fastigheten. Det skadar inte att vara övertydlig. Många rättsliga konflikter bottnar i missförstånd mellan parterna om vad som faktiskt avtalats i samband med försäljningar av fastigheter mellan privatpersoner.

Spara pengar på att köpa privat eller exekutivt, men skaffa överblick över riskbilden med dylika köp.