Stort historiskt värde i gamla hus

Svenskar föredrar att restaurera gamla hus och ta fram originaldetaljer för att därigenom återuppliva fastighetens historia. Äldre hus är således ofta lika dyra som nyproducerade.


Fiskarkoja

Liten fiskarkoja som fungerar som åretruntbostad. Idyll eller helvete? Bedöm själv.

I Sverige finns en förkärlek för gamla, välbehållna fastigheter med många originaldetaljer såsom stuckaturer, lackade brädgolv och rum i fil. I många utvecklingsländer är man helt oförstående gentemot denna trend och prioriterar istället nybyggnation. Det faktum att svenskar och nordbor föredrar varsamma renoveringar gynnar emellertid dem som gärna spekulerar i fastigheter. Det är billigare att renovera varsamt än att totalrenovera – och huspriserna på varsamt renoverade fastigheter tangerar inte sällan priserna på nybyggnation.

Tips inför varsamma husrenoveringar

Den som lagt klorna på ett äldre renoveringsobjekt bör ta ställning till en rad prioriteringar. Alla originaldetaljer utom badrum, köksinredning (såvida det inte rör sig om 1950-talskök) och takmaterial bör om möjligt bevaras. Tänk t.ex. på följande:

  • Lyft på gamla korkmattor och bänd upp laminatgolv för att undersöka om huset har ett äldre trägolv bevarat undertill. Slipa och lacka i så fall originalgolvet.
  • Undvik att hugga ut kakelugnar och äldre vedspisar i kök. En gammal vedspis bör istället byggas in på ett snyggt och väl avvägt sätt i en ny köksinredning.
  • Behåll spröjsade fönsterbågar och renovera dem själv. Ta fram bjälkar i taket och renovera spegeldörrar från tidigt 1900-tal.
  • I fastigheter med oinredd vind bör man överväga att slå in vinden och därmed öppna upp i nock, alternativt bygga en sovalkov på ovanplan. Äldre hus har vanligen en alltför låg takhöjd på bottenplan, vilket skulle kunna åtgärdas om vinden slogs in.
  • Sydsvenska korsvirkeshus och k-märkta hus med halmtak står högt i kurs bland potentiella köpare. Tänk på att dessa fastigheter genomgående måste motsvara köparnas förväntningar.
  • Takbeklädnaden behöver sannolikt bytas – tänk dock på att eternitplattor kräver särskild utrustning för att plockas ner. Plåttak är desto lättare att byta ut, såvida inte takstolar och råspont måste bytas ut.
  • Elsystemet kan behöva en översyn i äldre fastigheter. Tänk på att en auktoriserad elektriker måste godkänna alla dragningar av elledningar som gjorts av lekmän. I samband med att elen dras om bör man även passa på att avlägsna alla direktverkande elradiatorer.

Överraskningar ger merkostnader

Gård med halmtak

K-märkta hus med halmtak attraherar en liten grupp kräsna och målmedvetna köpare.

Det är i regel billigare att renovera och rusta upp äldre fastigheter, men samtidigt är det en konst att tilläggsisolera korsvirkeshus på ett sätt som lämnar fasaden oförändrad. Tänk även på att en renovering av ett äldre hus är förbunden med många obehagliga överraskningar. Räkna t.ex. med att behöva mögelsanera, rensa krypgrunden från ohyra och eventuellt ta bort hussvamp som börjat växa i fastigheten. Likaså kan man behöva dra om gamla vattenledningar som börjat rosta, göra om dräneringen och byta värmesystem. Denna typ av åtgärder är dyra för personer som inte förmår göra jobbet själv.

En varsamt renoverad skånelänga är hetpotatis på fastighetsmarknaden.